fbpx

Privacy Policy

1. Обхват на настоящата Политика за поверителност; Събрана информация

Всяко представяне или друга информация, която предоставяте, или е достъпна по друг начин за Dropship Rabbit (включително от спомагателна

услуги като Facebook или Google+, както и пазари на приложения на Apple или Android, всички притежавани и / или управлявани от

техните съответни собственици, се счита за целите на настоящите Общи условия и настоящата Политика за поверителност

по-долу, като лична информация.

Настоящата Политика за поверителност не се прилага за каквито и да е действия или бездействия на друго лице, трета страна или корпорация, които

Dropship Rabbit не притежава или контролира или на лица, които Dropship Rabbit не наема или управлява, включително някоя от

трети страни, на които Dropship Rabbit може да разкрие потребителска информация, както е посочено в настоящата Политика за поверителност.

Съдържанието на подадените материали, предоставени от услугата или приложението Dropship Rabbit, може да не е задължително

копирани, съхранявани или архивирани от Dropship Rabbit в обичайния бизнес. Не можете да разчитате на Dropship Rabbit по никакъв начин с

по отношение на поддържането на записи за вашата дейност.

2. Използване на информация от Dropship Rabbit

Dropship Rabbit използва личната информация, която ни предоставяте чрез приложението или услугата, за да работи,

поддържат и ви предоставят функциите и функционалността на Услугата.

Dropship Rabbit може да използва информация, която не може да идентифицира лично (включително данни за използване на потребителя, бисквитки, IP адреси, браузър

type, clickstream данни и др.), за да подобрите качеството и дизайна на приложението и услугата Dropship Rabbit.

3. Събиране на информация

Операторът се съобразява с механизмите на уеб браузъра, за да позволи избор. Когато използвате Приложението, можете да изберете

за да спрете споделянето на информация по всяко време, като използвате настройките на браузъра си, за да деактивирате добавката за приложения. Това няма да стане

изтриване на исторически данни. За искане за изтриване, моля, изпратете имейл на: diffro426@gmail.com.

4. Използване на вашата информация

Dropship Rabbit няма да продава или споделя вашата лична информация (като номер на мобилен телефон) с други трети

страна без вашето съгласие или освен като част от конкретна оферта или програма или функция, за която ще имате възможност

или да се откажете, или да се откажете и което може да не ви таксува финансово без вашето съгласие.

Можем да събираме лична информация за отделни онлайн дейности с течение на времето и в различни

уебсайтове, използващи уебсайта, приложението и услугите.

5. Сигурност на данните

Dropship Rabbit използва разумни търговски разумни физически и технически предпазни мерки за запазване на целостта и

сигурност на вашата лична информация. Dropship Rabbit не може и не гарантира или гарантира сигурността на каквато и да е информация

или Изпратено подаване. Избягвайте незащитени или незащитени мрежи, за да изпращате съобщения чрез Dropship Rabbit

Обслужване.

6. Поверителност на децата

Ако сте на възраст под 16 години, моля, не използвайте услугата Dropship Rabbit или влизайте в сайта Dropship Rabbit по всяко време

време или по какъвто и да е начин. Ако Dropship Rabbit научи, че има Лична информация за лица под 16-годишна възраст

са събрани с помощта на Услугата, тогава Dropship Rabbit може да деактивира акаунта и / или да премахне Изпратените материали или да изобрази

те са недостъпни.

7. Събитие на сливане, продажба или ликвидация

В случай, че Операторът е придобит от или обединен с трета страна, ние си запазваме правото (или в случай на

ликвидация, както е предвидено в закона) за прехвърляне или възлагане на информацията, събрана от нашите потребители като част от такова сливане,

придобиване, продажба или друга промяна на контрола.